Πάνω Frame
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠIΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Ελληνικά English
Αναζήτηση
 
Κατηγορίες
Banner Δεξί 1

 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Η εταιρεία Ι. & Κ. Κιουπελόγλου Ο.Ε. δραστηριοποιείται στον χώρο των ολοκληρωμένων συστημάτων αντλιών νερού πάνω από 20 χρόνια με μεγάλη επιτυχία.


Η τρισδιάστατη υφή η οποία αντιπροσωπεύει την προσέγγιση της στην αγορά που απευθύνεται και η οποία στηρίζεται στην πολυετή εμπειρία της, το εξειδικευμένο προσωπικό της, και οι κατάλληλες συνεργασίες με τις καινοτόμες προτάσεις της, την έχουν αναγάγει σε κύριο πρωταγωνιστή στο χώρο των αντλιών.


Το πλούσιο σε ποσότητα και ποιότητα πελατολόγιο της εγγυάται για την αξιοπιστία των προϊόντων που εμπορεύεται καθώς και για τις υπηρεσίες που παρέχει.


Προκειμένου να επιτύχει τους ως άνω στόχους, η Ι. & Κ. Κιουπελόγλου Ο.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2015 που διέπει το σύνολο των διεργασιών της με πεδίο την Εμπορία, Επισκευή, Συντήρηση, Συναρμολόγηση και Τοποθέτηση αντλιών, αντλιοστασίων και αντλητικών συγκροτημάτων.


Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται με γνώμονα τις παρακάτω αρχές:
- Να αποτελέσει τον βασικό μηχανισμό για τη βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία της Ι. & Κ. Κιουπελόγλου Ο.Ε.
- Να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
- Να διασφαλίσει και να βελτιώσει την ικανοποίηση των πελατών της, με την παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους.


Η Ι. & Κ. Κιουπελόγλου Ο.Ε. δεσμεύεται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις (νομικές και προδιαγραφές πελατών) που διέπουν τις υπηρεσίες της, και για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.


Παράλληλα, κάνει αναγνώριση και αξιολόγηση όλων των κινδύνων που σχετίζονται με την λειτουργίας της εταιρείας, προκειμένου να εντοπίσει εγκαίρως όλες τις πιθανές καταστάσεις που δύναται να αποτελέσουν εμπόδιο στην επίτευξη των στόχων της και να λάβει εγκαίρως μέτρα διαχείρισης.


Η Διοίκηση θέτει μια σειρά στόχων οι οποίοι αφορούν όλο το εύρος υπηρεσιών της εταιρείας και έχουν ως βασικό κριτήριο την βελτίωση της επίδοσης της. Προκειμένου να καθορίσει στόχους, η εταιρεία εφαρμόζει συγκεκριμένη μεθοδολογία που βασίζεται στον καθορισμό του πλαισίου λειτουργίας της μέσα από το οποίο εντοπίζονται τα δυνατά και αδύναμα σημεία της καθώς και οι απειλές και ευκαιρίες που προκύπτουν από εξωγενείς παράγοντες. Κατά την ετήσια Ανασκόπηση η Διοίκηση αξιολογεί το βαθμό επίτευξης των στόχων αυτών και θέτει νέους για την επόμενη χρονιά. Επιπλέον, η εταιρεία προσδιορίζει τα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται από τη δραστηριότητά της και προσδιορίζει τις ανάγκες και προσδοκίες τους.


Η Πολιτική Ποιότητας της Ι. & Κ. Κιουπελόγλου Ο.Ε. ανασκοπείται ως προς την καταλληλότητά της ετησίως και κάθε έκδοσή της κοινοποιείται ή/ και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

 

Ιωάννης Κιουπελόγλου
Διαχειριστής

 

Έκδοση: 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Πίσω
  Εταιρικά Νέα Περισσότερα
SERVICE CENTER CAPRARI
ISO9001:2008
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Banner Αριστερό 1
Banner Δεξί 2